Odszkodowania i świadczenia

zobacz

OC - wypłacono

AC - wypłacono

Ubezpieczenie na życie - wypłacono

zwiń

Warto wiedzieć

 

Ubezpieczenie kredytu

 Ukradziono nam dokumenty lub karty płatnicze – taka sytuacja może zdarzyć się każdemu. Podobnie jak nieszczęśliwy wypadek, przez który stracimy zdolność do pracy. Jak wtedy spłacać kredyt, który niedawno zaciągnęliśmy?

więcej

Wydarzenia

Raport roczny PIU 2014

Na stronie internetowej PIU dostępny jest już Raport roczny 2014. Serdecznie zapraszamy do lektury.

więcej

Rynek zdrowotny po II kw. 2015 r.

W I półroczu 2015 r. wydaliśmy na prywatne ubezpieczenia zdrowotne 237 mln zł, o 23 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.  więcej

Wyniki rynku po II kw. 2015 r.

10,2 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 7,2 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili w I półroczu 2015 r. polscy ubezpieczyciele.
więcej


Konferencje i seminaria

Seminarium Solvency II

2
Gru
2015

PIU we współpracy z firmą doradczą EY oraz kancelarią DLA Piper organizuje 2 grudnia 2015 r. seminarium pt: „Zmiany w systemie zarządzania zakładem ubezpieczeń z uwzględnieniem nowych wymogów regulacyjnych (Solvency II)”.
więcej

Podsumowanie seminarium podatkowego PIU

18
Lis
2015

PIU we współpracy z firmą PwC zorganizowało seminarium podatkowe pt: „Nowe obciążenia dla zakładów ubezpieczeń wynikające ze zmian przepisów podatkowych”. więcej

Prawo

NSA o kopii dokumentów od organów administracji publicznej

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2010 r. skargi kasacyjnej zakładu ubezpieczeń uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (wyrok NSA z dnia 20.07.2010 r. I OSK 465/10). Postępowanie dotyczyło wniosku zakładu ubezpieczeń do Starosty Powiatu o przekazania kopii dokumentów sprowadzenia pojazdu z zagranicy (VAT 25, dokumenty celne, umowa sprzedaży, zagraniczny dowód rejestracyjny oraz inne, niezbędne do zarejestrowania pojazdu), a jego powodem było prowadzenie sprawy o likwidację szkody w związku z kradzieżą tego pojazdu.

więcej

Wyrok SN w sprawie obowiązku naprawienia szkody

Sąd Najwyższy rozpoznał w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 1 lutego 2011 r. kasację wniesioną przez obrońcę skazanego Grzegorza N. od wyroku Sądu Apelacyjnego w G. z dnia 23 marca 2010 r. zmieniającego wyrok Sadu Okręgowego w G. z dnia 4 listopada 2009 r. Postępowanie karne dotyczyło szeregu przestępstw przeciwko mieniu, w tym kradzieży samochodów,  popełnionych w ramach grupy przestępczej działającej również na szkodę zakładów ubezpieczeń.

więcej


Newsletter

Internetowy Tygodnik Ubezpieczeniowy
Zostaw nam swój adres email:

Słownik pojęć

Renta ubezpieczeniowa - grupa ubezpieczeń, gdzie ubezpieczyciel zobowiązuje... »

PML (Probable Maximum Loss) - najwyższa prawdopodobna szkoda, która może... »

Wynik ogólny - pełny wynik finansowy zakładu ubezpieczeń... »

Combined ratio - wskaźnik zespolony lub szkodowo-kosztowy –... »